Co je to lipedém a jak se léčí?

Lipedém je chronické bolestivé onemocnění podkožní tukové tkáně. Mezi odbornou veřejností je označován jako syndrom tučných nohou s ortostatickým edémem. Projevuje se především symetrickým nárůstem tukové tkáně hýždí a dolních končetin s typickým ostrým přechodem u kotníků. Postupně se ale může rozšířit po celém těle.

Příznaky lipedému

 • Symetrický nárůst tukové tkáně hýždí a dolních končetin.
 • Typický ostrý přechod u kotníků.
 • Bolestivé otoky DK s pocity těžkých nohou.
 • Výrazná pohmatová bolestivost podkoží s tendencí k vytváření hematomů.
 • Asymetrická redukce tukové tkáně, kdy především hubne horní polovina těla, ale problematické oblasti zůstávají téměř nezměněny.
 • Běžné cvičení a diety na léčbu lipedému nezabírají!

Koho se lipedém týká?

Lipedém postihuje miliony žen po celém světě. Jen v České Republice se toto onemocnění týká zhruba 500 000 žen. V USA je počet pacientek odhadován až na 17 milionů.

Zaregistrovat se 500 000 žen v ČR

Léčba lipedému

Pro lipedém, obdobně jako pro obezitu, platí, že nejefektivnější léčbou je prevence. Léčba vyžaduje celostní přístup a spolupráci lékařských a nelékařských profesí. Léčebná metoda Water balance therapy je modifikovanou formou tzv. komplexní dekongestivní terapie, která je běžně používána v lymfologii. Metoda byla vyvinuta MUDr. Vlasákem na základě více než 25 leté klinické praxe.

Water balance therapy stojí na 6 pilířích

 1. 1 - Výživa

  Nejčastějším nutričním problémem u nemocných s lipedémem je nedostatečný příjem živin, především bílkovin. Mnohdy se jedná o problém, který je obtížně prokazatelný běžným klinickým vyšetřením. Základem je rozbor jídelníčku, jeho individuální nastavení s možností kontinuální kontroly (včetně krevních rozborů) a následná korekce dle efektů léčby.

 2. 2 - Pohyb

  Je zaměřen na aktivaci svalové pumpy sloužící k zlepšení žilního návratu krve k srdci a urychlení toku lymfy tzv. lymfatické drenáže z partií postižených lipedém. K tomuto slouží soubor tzv. drénovacích cviků, od dechového cvičení, přes cviky pánevního dna, svalů hýždí a beder po lýtkové svalstvo, které je považováno za srdce lymfatického systému. Individuální pohybový plán by měl být vytvořen ve spolupráci se zkušeným fyzioterapeutem, obeznámeným nejen s problematikou lymfatické drenáže, ale i s problematikou hypermobility, která je často součástí lipedému.

 3. 3 - Komprese

  Základem kompresivní léčby u lipedému jsou tzv. kompresivní legíny, které mají pozitivní vliv na microcirkulaci v podkožní pojivové tkáni, urychlují lymfatickou drenáž, tím dochází ke snížení otoků, odplavení splodin buněčného metabolismu a tím celkovému zlepšení vnitřního životního prostředí tkáňových elementů postižených lipedémem. Princip kompresivní léčby je odlišný od pravidel komprese u chronické žilní nedostatečnosti, ale mnohdy je nutné oba dva typy kompresí vhodně doplňovat.

 4. 4 - Lymfodrenáž

  Lymfatickou drenáží je nejčastěji označována speciální léčebná metoda s jejíž pomocí zlepšujeme či urychlujeme tok lymfy jejím řečištěm a s následným odplavením do žilního systému. Lymfa s lymfatickým či mízním systémem představuje vnitřní ekosystém těla, jehož činnost má zásadní dopad na kvalitu životního prostředí našich buněk a tkání, potažmo tím na zdraví celého organismu. Lymfatickou drenáž nejčastěji dělíme na manuální a přístrojovou. Při léčbě lipedému kombinujeme obě metody, ale za nejdůležitější pokládáme tzv. self lymphatic care, což je soubor osobních hygienických návyků zaměřených na lymfatický systém.

 5. 5 - Farmakoterapie

  Je zaměřena na ochranu mikrocirkulace s podporou žilního návratu a lymfatické drenáže. Mezi hojně využívaná léčiva patří tzv. bioflavonoidy buď ve formě hromadně vyráběného léku nebo jako fytofarmaka. (Fytofarmaka jsou léčivé rostliny resp. produkty z nich vyrobené). Pozitivní roli může také sehrát enzymoterapie. Posledním trendem při léčbě lipedému je tzv. personalizovaná forma podávání léčiv a to jak v lokální tak i v per orální formě. Využívá se směs fytofarmak, jejichž účelem je pozitivní ovlivnění homeostázy (stálosti vnitřního prostředí) celého organismu a to především cestou tzv. endokanabidiodního systému, kdy je různou formou využíváno konopí resp. Cannabis sativa.

 6. 6 - Telemedicína

  Představuje moderní, léčebně preventivní nástroj, který slouží k rychlému přenosu různých informací. Umožňuje on-line kontrolu léčebně preventivního plánu a je nástrojem efektivní komunikace mezi pacientem, lékařem či terapeutem.

Zbavte se svých otoků trvale.

Efektivně a bez hladovění s programem dostupným online kdykoliv a kdekoliv.

Kontaktujte nás